Chúng ta nên quan tâm về CHÚNG tôi thương mại thâm hụt?

Trong vài năm qua, sự thất bại của USD để giảm phản ứng để tăng vọt thâm hụt thương mại có bối rối nhà kinh tế, dẫn đầu một số đề nghị rằng lý do duy nhất USD đã không mất giá là người nước ngoài tiếp tục sẵn sàng để tài trợ cho các thâm hụt. Một lý thuyết mới, tuy nhiên, là nhanh chóng thu thập hỗ trợ trong kinh tế học. Nó cho thấy chung giải thích về hiện tại thâm hụt tài khoản là không hợp lý. Về cơ bản, một phần quan trọng của CHÚNG tôi thương mại diễn ra giữa CHÚNG ta và công ty của các công ty nước ngoài. Một sự thay đổi trong tỷ giá, như vậy sẽ không gây nhiều sự thay đổi trong mô hình thương mại. Như là một kết quả, một tăng tài chính có thể không lớn như của một vấn đề như đã lâu đã được lập luận, như một giảm USD sẽ không sản xuất giảm đáng kể trong thâm hụt. Reuters báo cáo:

Một đưa ra lý do cho sự phát triển lực của tệ giá rẻ trong đồng bộ thương mại tài khoản là thương mại quốc gia số liệu thống kê ngụy trang bản chất thực sự của dòng chảy thương mại.

Có thể bạn quan tâm: