Ngân hàng của Trung quốc: không có lịch trình cho đánh giá lại

Kể từ khi nó được đánh giá lại, người Trung quốc Yuan đã không dao động, dẫn đầu một thương nhân để đùa 'Yuan' cần được nêu 'Ngáp.' Trung quốc là Trung tâm, Ngân hàng đã được gia cố này ứ bởi thông báo cho công chúng nó không có ý định để điều chỉnh lại cái chốt ở các gần hạn. Tuy nhiên, rất nhiều hối vẫn lạc quan rằng đánh giá lại tiếp tục(s) sẽ được thực hiện trong vòng 12 tháng tới, với một sự đồng thuận vọng của 4%-6%. Không giao tiếp hợp đồng cho thấy một dự kiến, 4% đánh giá cao, xuống từ 6.5% cuối tuần. Để ngăn cản các thương nhân và các nhà đầu cơ từ duy trì lâu vị trí trên Yuan trong dự đoán của một đánh giá lại, các Ngân hàng của Trung quốc vừa mới hạ lãi suất ngắn hạn, có nghĩa là nó là bây giờ đắt hơn-trên thực tế-để giữ Nguyên chứ không phải là USD. The Wall Street Tạp chí báo cáo:

Những người mong đợi yuan đến đánh giá cao này năm trích dẫn của Trung quốc lớn, phát triển thặng dư mậu dịch với MỸ và những gì họ nói có thể đổi mới chính trị áp lực từ MỸ sớm hơn mong đợi nhất.

Có thể bạn quan tâm: