Zimbabwe vấn đề mới tệ

Với bài viết hôm nay, tôi nghĩ tôi sẽ nghỉ ngơi từ báo cáo về các loại tiền tệ, và quan tâm đến mức suy đoán, một chủ đề mà tôi cảm thấy đã bị đánh đến chết. Một vài tuần trước, Zimbabwe thông báo rằng nó được phát hành một đồng tiền mới, để kiềm chế hoạt động ở thị trường chợ đen, trao đổi tiền tệ. Nhiều quốc gia, bao gồm cả Zimbabwe, với bệnh được xác định chính sách kinh tế, thường bị hạn chế trong khả năng của họ để tiến hành sách tiền tệ, bởi vì họ không biết bao nhiêu tiền mặt được lưu hành. Bằng cách phát hành một mới tệ, Zimbabwe chính phủ có hiệu quả buộc các công dân của mình để làm cho biết số tiền mà họ có, và có thể cho phép nước thảo hơn, thực tế sách kinh tế.

Thống Đốc ngân hàng Gideon Gono gõ ba không tắt tất cả các loại tiền và giảm giá trị địa phương dollar 60% trong một nỗ lực để hít ra một phát triển mạnh ngoại hối thị trường chợ đen, nơi tỷ giá hiện gần ba lần một viên chức.

Có thể bạn quan tâm: