Hàn quốc Sẽ là tồi Tệ nhất ở châu Á

Trong những năm ngày, hàn quốc Sẽ có ghi lại những tệ nhất của bất kỳ tệ ở châu Á, có gần đây đã giảm xuống 6 tuần thấp. Những câu chuyện là được lái càng nhiều bởi sức mạnh đồng Đô la là Sẽ yếu đuối. CHÚNG tôi chứng khoán đã tập hợp trong những tháng cuối cùng, như các nhà đầu tư có thể đã bị quá bi quan trong những tháng trước đó liên quan đến gần hạn CHÚNG tôi kinh tế khách hàng tiềm năng. Ngoài ra, Ăn đã có thể hạ thấp tỷ lệ lãi suất một lần cuối, trong khi các Ngân hàng Trung ương của Triều tiên đã tổ chức chuẩn cho vay đánh giá ở mức 5% kể từ mùa hè. Năng suất này khác biệt đó đang ủng hộ Triều tiên, có thể thu hẹp đáng kể trên những tháng tới, như Ngân hàng của Hàn quốc buộc phải nghĩ lại tăng trưởng lạm phát. Thông cáo báo chí, báo cáo:

Tăng trưởng, tại chậm nhất trong hơn ba năm quý cuối cùng, là mất đà, các Ngân hàng của Hàn quốc cho biết trong một bản báo cáo vào Tháng 1. Nhà hoạch định chính sách tiếp theo gặp nhau vào ngày 8 để quyết định chuẩn, bảy ngày tỷ lệ mua lại.

Có thể bạn quan tâm: