Cho ăn để Cắt giảm Giá vào Tháng Tới?

Trong những bài phát biểu, hai quan chức cấp cao từ Mỹ Hàng dự Trữ liên Bang đánh mâu thuẫn chỉ dẫn về khả năng của cắt giảm tỷ lệ tháng tiếp theo. Cả hai chức đã cố tình không rõ ràng trong những bài phát biểu, mặc dù ta đã đi xa như vậy đến quy tắc ra cắt giảm tỷ lệ trong khi khác ám chỉ tất yếu của nó. Dù sao, các nhà phân tích sử dụng các bài phát biểu để củng cố của họ kết luận rằng cắt giảm tỷ lệ là có thể xảy ra. Trong thực tế, tương lai của thị trường có giá trong một 94% cơ hội rằng tỷ lệ sẽ bị cắt 25 sở điểm tại cuộc họp tiếp theo, ngày 11 tháng mười hai. Tương tự như vậy, nó có vẻ như một tỷ lệ cắt đã được giá vào USD, được hầu như không bị ảnh hưởng bởi chuyện này. SAI báo cáo:

Trên thị trường tiền tệ, sự mong đợi cao của CHÚNG tôi đánh giá cắt, cắt đã làm ít để làm tổn thương đồng đô la, như các nhà đầu tư mất rằng các tệ gần đây của sự yếu đuối đã đi đủ xa.

Tìm hiểu Thêm: Ăn lập trường gửi chứng khoán tăng vọt

Có thể bạn quan tâm: