Singapore Trường Ổn Định Mặc Dù Tình Trạng Hỗn Loạn Toàn Cầu

Mặc dù tín dụng gần đây vấn đề trong CHÚNG tôi đã dẫn đến một trường toàn cầu khủng hoảng, Singapore vẫn còn là chủ yếu là không bị ảnh hưởng. Đô la Singapore đã suy yếu, một thời gian ngắn ngày thứ năm, chỉ để trả lại một lần nữa vào thứ sáu. Như đối với những thị trường hối đoái, Singapore đã được xem diễn tiến bộ phim với quan sát. Đây là, có lẽ, là lý do để các thành phố-trạng thái ổn định của nền kinh tế. Báo Cáo Forbes:

Bậc t [cơ Quan tiền Tệ Singapore] nói nó không cần thiết để thực hiện bất kỳ đặc biệt hoạt động trong các thị trường. Tuy nhiên, chúng tôi sẵn sàng hành động, nếu tình huống bảo đảm.'

Có thể bạn quan tâm: