Ngoại hối mới sản phẩm để đáp ứng nhu cầu

Bằng chứng rằng ngoại hối đang mở rộng nhanh chóng có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi những ngày này, từ từ chối biến động rèn bởi thặng dư của thanh khoản cho sự phát triển của trang web và công ty cung cấp hướng dẫn để bán loại tiền tệ nhà đầu tư. Thu hút bởi những chất lỏng nhất trên thị trường, trong thế giới và 100:1 đòn bẩy, quỹ đầu tư cũng đã chất đống tiền tệ. Như là một kết quả của nó chưa phát hành báo cáo, Ngân hàng Quốc tế khu định Cư dự kiến sẽ để xác nhận rằng hối hàng ngày khối lượng bây giờ vượt quá $3 Tỷ đồng từ 2 nghìn Tỷ năm 2004! Wall Street ngân hàng đầu tư đang mọc vào hành động để đáp ứng nhu cầu cho những sản phẩm và dịch vụ. Tuần này, Nga đưa ra một GIÁ dựa trên "chung ngoại hối chiến lược. Tín Hiệu, trong khi đó, đưa ra một số cho phép các nhà đầu bắt chước những thực hiện thương mại.

Có thể bạn quan tâm: