Usd Ổn định ở Nhật bản

Ngân hàng của Nhật bản thống đốc, Đây Nghe, đã bày tỏ mong muốn giữ cho tín dụng giá thấp ở Nhật bản. Nguyện vọng của mình để ổn định lãi suất đã có một ảnh hưởng tích cực trên những đồng Đô la MỸ ở Nhật bản báo cáo từ Tokyo đang hiển thị. Trong khi nhiều người toàn cầu thị trường đang quay cuồng từ dưới chuẩn tín dụng vấn đề ở MỸ, Nhật bản là còn lại bình tĩnh và vì một kẻ phản động lãi suất. Forbes báo cáo:

'Tôi hiểu rằng tín dụng toàn cầu, thị trường đang trong quá trình tái giá nguy hiểm, và chúng tôi cần phải xem nếu các giờ tái giá tiền một cách trật tự, hoặc nếu nó phát triển một cách mất trật tự,' Nghe nói.

Có thể bạn quan tâm: