Yên nhật "với nguyên tắc cơ bản"

Trong một cuộc phỏng vấn bộ Trưởng bộ Tài chính của Nhật bản nhún vai tuyên bố rằng Yên đã bị đánh giá thấp và nói niềm tin của mình rằng các tệ là phù hợp với Nhật bản, là hiện tại, tình hình kinh tế. Nhật của nền kinh tế đã thực hiện tốt ở gần đây quý, thúc đẩy bởi một gia tăng khẩu đó đã biến điều khiển bởi một yếu Yên. Một dòng nước ngoài vốn đã phấn chấn chứng khoán Nhật bản, và Ngân hàng của Nhật bản đang cân nhắc một tỷ lệ lãi suất đi lang thang. Trong khi đó, USD đang di chuyển về phía 3 năm cao chống lại Yên, và tệ thương và nhà kinh tế, như nhau, được lao động để hòa giải ngày càng nhìn tích cực cho Nhật bản của nền kinh tế với các ảm đạm suất của các Yên. Thời báo Nhật bản báo cáo:

Châu Yosano, kinh tế và chính sách bộ trưởng, riêng cho các đồng đô la là đột biến không được quá nhiều do kinh tế cơ bản là thực tế là lâu dài lãi suất cao hơn đáng kể — và leo — ở Hoa Kỳ.

Có thể bạn quan tâm: