Yên Bị như kinh Doanh Mang hồ Sơ

Sau một hỗn loạn khoảng thời gian đó bắt nguồn từ chấp vấn đề trong CHÚNG ta, các thị trường toàn cầu cuối cùng được làm dịu xuống. Trong khi điều này là tin tốt đối với hầu hết, yên Nhật đang suy yếu như là một kết quả. Tại sao lại thay đổi? Các nhà đầu tư đang cảm thấy tự tin hơn về năng suất cao liên một lần nữa, dẫn họ để kéo ra khỏi yên và tiếp tục với nguy cơ cao thực hiện giao dịch. Reuters báo cáo:

Trong khi tin tưởng vào tín dụng toàn cầu thị trường đã không có nghĩa là hoàn toàn phục hồi và sợ hãi vẫn còn đó ngắn hạn thanh khoản có thể khô, nhà đầu tư qua một loạt các lớp tài sản cảm thấy đủ mạnh mẽ để shun an toàn-havens, và tìm kiếm lợi nhuận cao hơn.

Có thể bạn quan tâm: