Vịnh Dự bị Sưng lên để $1.6 Tỉ

Trong khi tăng giá dầu và tiếp theo sự tích tụ của dự trữ đã thu hút được sự chú ý của nhà phân tích tiền tệ đến vùng trung đông, nó là Trung quốc và nó giá 1, 2 nghìn Tỷ mà tạo ra đa số hối dự trữ bình luận. Tuy nhiên, điều này có thể sớm thay đổi. Trong một báo cáo gần đây, Các Viện Tài chính Quốc tế ý rằng các tập thể dự trữ ngoại hối của sáu-Vịnh thành viên Hội đồng hợp Tác bây giờ tổng cộng $1.6 Tỉ. Hơn nữa, khi giá dầu dự đoán tăng lên trong mùa hè, các dự trữ sẽ chỉ phát triển lớn hơn, mà phải đảm bảo rằng khu vực này vẫn còn một trụ cột của hối punditry. Các Tài chính Lần báo cáo:

Ả, Ả rập xê Út và Kuwait tài khoản cho phần lớn định là $1,550 bn của nước ngoài tài sản cổ theo II. Tổng thể nắm giữ được đại diện 225 phần trăm định của tổng trong nước
sản phẩm.

Có thể bạn quan tâm: