Anh Dưới Áp Lực

Các Anh đã giảm 25% so với đồng Đô la, kể từ khi cuộc khủng hoảng tín dụng khởi đầu năm nay. Trên một kỹ thuật cơ bản, do đó, nó có vẻ như các Pound là do cho một cuộc biểu tình. Từ góc độ kinh tế cơ bản tuy nhiên, các hình ảnh khá là ảm đạm. Trong khi các Ngân hàng của Anh, gần đây 150 điểm cơ cắt giảm tỷ lệ lãi suất có thể giúp khôi phục lại nền kinh tế ANH thế vững chắc, nó đã gửi một cú sốc với các nhà đầu tư. ANH lãi suất đang đứng ở một 50 năm thấp, và giá tương lai cho rằng lãi suất sẽ giảm thêm 1% trong vòng 12 tháng tới. Ngoài ra, Ngân hàng Anh quốc đã không phải loại ra phán quyết lãi suất tất cả các con đường để zero. Như không như kịch bản này có thể được, các nhà đầu tư đang ở hoàn toàn ý thức được phạm vi của Anh, kinh tế rắc rối. Vài tuần, có thể là làm-hoặc-phá vỡ cho Pound, như là một loạt các dữ liệu kinh tế phát hành, cũng như phút từ nhất TRONG cuộc họp, sẽ giúp các nhà đầu tư nghề chính xác hơn dự báo thời tiết. Ngoại hối hàng ngày báo cáo:

Nhà công nghiệp xu hướng, tiêu dùng và vay đọc...cung cấp thêm xác nhận rằng điều này đang tiến triển suy thoái sẽ càng tồi tệ hơn so với suy thoái của năm 1992.

Có thể bạn quan tâm: