Nhật bản để Yên cho phép để đánh giá cao

Tuần này sẽ kết thúc những thứ hai năm liên tiếp mà Nhật bản của Bộ Tài chính có kiêng can thiệp trong trường ngoại hối. Điều này là đáng chú ý, có lẽ, trong ánh sáng của sự thật rằng Yến đã sẵn sàng để bắt đầu đánh giá cao, trên giày cao gót của Nhật bản đánh giá tăng vọt. Hầu hết các nhà phân tích không mong đợi các Ngân hàng của Nhật bản để can thiệp nếu các Yên nào bắt đầu tăng lên, bởi vì Nhật của nền kinh tế xuất hiện trong hình dạng tốt. Nhiều năm trước, khi các Ngân hàng của Nhật bản dành hơn $300 Tỷ để ngăn chặn sự Yên từ tăng của Nhật bản, nền kinh tế vẫn mong manh và hối can thiệp có thể dễ dàng hơn hợp lý. Chuẩn báo cáo:

Các quan chức nhật bản nói rằng không có sự thay đổi trong chuẩn của họ không có loại tiền tệ nên ở trong đường dây với kinh tế cơ bản, và phong trào không nên trở nên quá dễ dàng bốc hơi.

Có thể bạn quan tâm: