Cho ăn để suy nghĩ lại lãi suất

Ngắn hạn vọng đối với USD đang trở nên ngày càng giảm giá, như các nhà đầu tư để có thể tiếp tục đánh giá như thế nào bụi phóng xạ từ cơn Bão Katrina sẽ tác động Mỹ sách tiền tệ. Một phần lớn của nhà kinh tế bây giờ tin cục dự Trữ liên Bang sẽ giữ lãi suất liên tục của mình họp tiếp theo, vì lý do liên quan đến những cơn bão. Đầu tiên, ước tính của những thiệt hại rèn bởi các cơn bão bây giờ vượt quá 100 Tỉ đô-la, rất nhiều trong số đó đã được cố định kinh doanh và vốn cơ sở hạ tầng. Thứ hai, hoàn toàn tàn phá của Bờ biển Gulf nền kinh tế có nghĩa là hàng triệu người dân đang thất nghiệp, mà sẽ cân nhắc về sự phát triển trong khu vực. Cuối cùng, và có lẽ quan trọng nhất là, những tác động vào công suất lọc dầu sẽ đảm bảo cho giá nhiên liệu vẫn còn cao trong gần hạn, để lại tiêu thụ với ít thu nhập. Trong dự Trữ liên Bang sẽ có khả năng ngăn chặn của mình lên kế hoạch tiền tệ thắt chặt và chờ cho những hậu quả của cơn Bão Katrina để thể hiện mình trước khi hành động. ForexNews báo cáo:

Kịch bản hợp lý nhất là cho Ăn để lại lãi suất xuống 3.50% (60% cơ hội) vào cuối năm, và một 40% cơ hội của cắt giảm tỷ lệ trong ngày hoặc ngày.

Có thể bạn quan tâm: