Úc can thiệp trong Trường ngoại Hối

Theo vừa phát tài liệu, các Ngân hàng Trung ương của Úc can thiệp thay mặt cho các vị tiền trong ngày đánh dấu sự đầu tiên can thiệp như vậy trong sáu năm qua. Đáng ngạc nhiên là, mục đích của nó trong can thiệp là để nâng lên đồng tiền của mình, chứ không phải giữ nó xuống, đó là lý do hầu hết các ngân hàng trung ương can thiệp. Rõ ràng, các tín dụng toàn cầu khủng hoảng mà bùng lên trong mùa hè, tạo ra sức biến động ở trường ngoại hối. Kết quả là, rất nhiều người mang thương nhân - cho ai biến động nguyền rủa - nhanh chóng tháo ra vị trí lâu dài trong các chất đồng tiền lãi suất Úc và New Zealand, khiến họ phải bị rớt. Tuy nhiên, cả hai loại tiền tệ đã kể từ khi trở lại đánh giá của họ, có nghĩa là tương lai nào can thiệp có khả năng sẽ được nhằm giữ đồng Đô la Úc xuống. Thông cáo báo chí, báo cáo:

Đồng đô la Úc đã trải qua "một đặc biệt mạnh khấu vào giữa tháng tám như sự gia tăng trong toàn cầu rủi ro phát sinh từ tín dụng-trường khủng hoảng kích hoạt một thư giãn của thực hiện giao dịch."

Có thể bạn quan tâm: