Yên trở Lại Thịnh

Biến động lâu năm kẻ thù của thương mại thực hiện, đã trở về với một sự trả thù. CHÚNG tôi thị trường chứng khoán, một đại diện cho toàn cầu rủi ro đã giảm đáng kể (gần 20%) trong sáu tháng qua, một xu hướng đó đã tăng tốc trong vòng hai tuần. Không phải ngẫu nhiên Yên Nhật và Franc Thụy sĩ đã tăng đáng kể trên cùng một khoảng thời gian. Trên một tay kinh doanh tiền tệ là dường như trở nên cắt-và khô như mối tương quan tăng cường giữa lĩnh vực khác nhau của các thị trường vốn toàn cầu và cụ thể tệ. Các ngược mối quan hệ giữa đồng Đô la và dầu, và giữa các Yên và CHÚNG ta cổ đã được đặc biệt mạnh của muộn. Cuối cùng, mặc dù nó là bất kỳ ai đoán tốt nhất cho dù giá dầu sẽ tiếp tục tăng và cổ phiếu sẽ tiếp tục rơi. Reuters báo cáo:

"Chúng tôi đang trở lại trên bờ vực," một nhà phân tích. "Có vẻ như đó là một cảm giác từ chức và bất lực giữa tín dụng này khủng hoảng."

Có thể bạn quan tâm: