Hỗ trợ cho Koziumi nhấn mạnh Yên sức mạnh

Khi bóng đá anh billy best phương Đông, Thủ Tướng của Nhật bản, không nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan lập pháp trong giá thầu của mình để hóa Nhật bản Đăng ông ngay lập tức gọi cho một cuộc bầu cử. Vào ngày 11 tháng chín cử tri phải quyết định cấp phương Đông nhiều quyền lực hơn trong tự do hóa Nhật bản của nền kinh tế, cũng như thẩm quyền để cắt giảm chi tiêu của chính quyền và công nợ. Trong khi số phiếu bầu chỉ 50% của Nhật bản đang hỗ trợ phương Đông, nhiều nhà đầu tư đang có nhiều tăng đi xa như vậy đến giá một phương Đông chiến thắng vào thị trường. Các nhà đầu tư cho rằng người Nhật, nền kinh tế sẽ được hưởng lợi từ một chiến thắng, sẽ Yên Nhật bản. Thông cáo báo chí, báo cáo:

Cầu cho yên có thể tăng vào suy đoán một cuộc bầu cử giành chiến thắng sẽ cho Đông thêm sức mạnh để vượt qua chính sách thúc đẩy nền kinh tế.

Có thể bạn quan tâm: