Thêm báo hiệu lãi suất

Trong bán hàng năm chứng trước quốc Hội, Alan Thêm củng cố niềm tin mà nền kinh tế của Mỹ sẽ phát triển giữa 3.75% và 4% trong năm nay, với lạm phát dự kiến sẽ được khoảng 2%. Trong khi anh đã không thừa nhận một cách rõ ràng gần hạn đi lang thang trong lãi suất một phải không nhìn xa hơn trường tương lai để nhận ra rằng như vậy tăng vọt là có thể sắp xảy ra. Trong mọi khả năng, fed sẽ tiếp tục dỗ lãi suất lên tại một 'đo' tốc độ, từ hiện tại 2.5% tới một trung tính mục tiêu của 3% – 5%. Thêm cũng được cung cấp ý kiến của mình trên của George Bush đề xuất tu của xã hội Mỹ hệ thống an ninh. Như một tu, ông cho rằng, sẽ buộc CHÚNG tôi phải mượn $1-2 tỷ đồng trong ngắn hạn, và thêm vào các đã áp lực đáng kể trên những USD. Reuters Báo Cáo:

Thêm cho biết ông sẽ xem xét một $1 nghìn tỷ nợ tăng lớn. Một số ước tính các Bụi cây đề nghị có thể cần gấp đôi số tiền của mới mượn hơn thế kỷ tiếp theo, thúc đẩy phản đối bởi vì đất nước này đã được chạy hồ sơ ngân sách thương mại và thâm hụt.

Có thể bạn quan tâm: