Nổi bật Tiền quản lý bảo vệ tài chính

Ngoài việc phục vụ như là GIÁM đốc điều hành o Đọc Mason Vốn Quản lý, Bill Miller quản lý một quỹ đó có tốt hơn S&P 500 cho 15 năm liên tục. Khi Ông Miler nói, những người khác thường lắng nghe. Trong một cuộc phỏng vấn với những Tài chính Lần, Ông Miller đã bảo vệ sự bền vững của CHÚNG tôi tài chính, cho rằng như kèm theo đó là tăng trưởng kinh tế, nó sẽ không gây ra một vấn đề quan trọng. Trong khi lớn, tiền tài khoản thâm hụt có trong lịch sử trước quốc gia cuộc khủng hoảng kinh tế (Xin và Argentina, ví dụ), các khoản thâm hụt là duy nhất bởi vì USD là dự trữ của thế giới tệ. Như là người nước ngoài tiếp tục giữ nhất ngoại hối của họ trong USD, thâm hụt sẽ duy trì nó. Trong khi thâm hụt có thể không phải trực tiếp cản trở CHÚNG ta GDP tăng trưởng, nó có thể cần một sửa chữa dài hạn trong tỷ giá. Các Tài chính Lần báo cáo:

Nhanh mở rộng CHÚNG tôi tài chính mà IMF ước tính sẽ xoắn ốc để 6.1 vài vấn đề này năm, đã được phía sau dollar là 23% so với đồng euro kể từ tháng giêng năm 2001. Nhiều nhà kinh tế cho các đồng đô la cần phải rơi xa hơn để mang lại những thâm hụt một "bền vững, cấp độ 3 về vài vấn đề.

Có thể bạn quan tâm: