Indonesia điền không can thiệp vào trường ngoại hối

Vài tuần trước, các Ngân hàng Trung ương của Thái lan đột nhiên vốn thực hiện điều khiển được thiết kế để ngăn dòng chảy của nước ngoài tiền đó đã gây ra Thái Baht để đánh giá cao. Suy đoán ngay lập tức bắt đầu để gắn kết các quốc gia châu Á sẽ làm theo phù hợp, vì nhiều người trong số các khu vực khác tệ cũng có kinh nghiệm đáng kể sự đánh giá cao trong nửa sau năm 2006. Indonesia đã trở thành các quốc gia đầu tiên bước lên phía trước và xoa dịu nhà đầu tư quan tâm bởi thông báo rằng nó có ý định không áp đặt tương tự vốn điều khiển cũng không can thiệp thay mặt cho nó tệ, các hợp đồng. Rõ ràng, kinh tế của đất nước chính sách đội tin rằng vẫn tiếp tục đầu tư ngoại quốc sẽ được quan trọng để duy trì mức tăng trưởng cao. The Wall Street Tạp chí báo cáo:

Các hợp đồng đã đánh giá cao khoảng 7% so với những đồng đô la năm nay, ít hơn một nửa sự gia tăng, giá trị của các baht. Và Indonesia là xu hướng để bị từ cơn lạm phát áp lực sẽ hành động như một tự nhiên phanh trên nhanh chóng sự đánh giá tiền tệ.

Có thể bạn quan tâm: