USD và giá dầu di chuyển theo hướng ngược nhau

Như các USD đã từ chối, giá dầu tăng. Tại sao điều này? Tóm lại, điều này ngược mối quan hệ tồn tại vì dầu toàn cầu giá bằng tiền đô la. Như vậy, khi USD từ chối, nhà sản xuất dầu được trả tiền ít hơn 'đơn vị của ngoại tệ đổi dầu, dầu, dầu. Họ phải đền bù cho điều này, suy giảm thu bằng cách tăng giá dầu (đô la). Cùng một mối quan hệ giữ ngược lại, mặc dù cho một lý do khác nhau. Hoa Kỳ tiêu thụ một cân xứng số tiền lớn của toàn cầu cung cấp dầu. Như vậy, khi giá dầu tăng, thị trường chứng khoán vốn và tăng trưởng kinh tế đau khổ. Này, cũng có thể kèm theo một giảm USD.

Có thể bạn quan tâm: