Dữ Liệu kinh tế có thể lái xe ECB tăng tỷ lệ

Trong vài tuần, những Euro cuối cùng đã vượt qua một mức độ của kháng chiến, đối với USD, đánh giá đúng một xu. Cho dù Euro tiếp tục thương mại bên ngoài phạm vi của nó sẽ phụ thuộc vào việc fed làm tăng tỷ lệ lãi suất trong vài tháng tới. Phù hợp, Euro con bò đực đang nóng lòng chờ các hành của đức nhà đầu tư tự tin dữ liệu. Trong khi những dữ liệu có vẻ tầm thường và sẽ không bình thường khen xem xét nghiêm túc, tệ thương nhân tin dữ liệu hỗ trợ rắn tăng trưởng ở châu Âu lớn nhất của nền kinh tế có thể là đủ để mẹo fed ủng hộ của leo núi giá rẻ ở gần hạn, mà sẽ lần lượt, hỗ trợ đồng Euro. Thông cáo báo chí, báo cáo:

"Giữa sự hiện hành đô-giảm mạnh dữ liệu ở Đức có thể chắc chắn đẩy euro một lần nữa. Nên các chỉ số, tăng hơn dự kiến, chắc chắn nó sẽ nâng cao sự mong đợi cho ECB lãi suất," một nhà chiến lược tiền tệ.

Có thể bạn quan tâm: