Pound tiếp tục tăng

Các Pound là đóng cửa trong ngày một năm hai cao chống lại USD trên đường đến vượt qua những huyền thoại hàng rào của 2 USD. Nhiều thương và nhà kinh tế tin rằng nó chỉ là một vấn đề thời gian trước khi ngưỡng này là vi phạm - đó là một câu hỏi khi nào và nếu không, nó sẽ xảy ra. Tháng này, Ngân hàng Anh lớn lên lãi suất ngắn hạn đến 5%, lấp khoảng trống với CHÚNG tôi, giá rẻ và bào mòn một trong những cột trụ cuối cùng mà là tạo ra USD. Một khi lãi suất hội tụ, nhiều ngắn hạn đầu tư sẽ có khả năng thay đổi tiền của CHÚNG ta thị trường vốn, và USD sẽ điều chỉnh để chặt chẽ hơn phản ánh kinh tế cơ bản.

Có thể bạn quan tâm: