Ngân hàng trung ương nga để nhắm đến một, hai tệ giỏ

Các Ngân hàng Trung ương của Liên bang nga có thông báo rằng nó
bắt đầu nhắm vào rúp tỷ giá chống lại một euro-dollar giỏ. Một số người nói rằng thông báo này có thể gây ra tương tự chuyển động của các ngân hàng trung ương của các nước châu Á.Các Tài chính Hiện báo cáo:

Các ngân hàng đã nói, nó đã bắt đầu nhắm vào một, hai tệ giỏ của 90 CHÚNG tôi xu và 10 euro cent — như của ngày 1 tháng hai, và sẽ dần dần tăng trọng của euro. "Tăng của các trọng của euro trong đôi tệ giỏ, đến một mức độ phù hợp cho nhiệm vụ của tỷ giá chính sách, sẽ diễn ra từng bước là cầu thủ thị trường thích nghi," nó nói.

Có thể bạn quan tâm: