Euro ra khỏi phạm vi kinh doanh

Cho tháng, Euro bò đã sử dụng kinh tế cơ bản phân tích để hỗ trợ của họ cho rằng Euro là do để đánh giá cao chống lại USD. Kể từ khi họ đã tham gia nhiều kỹ thuật các nhà phân tích, người nhảy trên Euro cuộc sau khi Euro dường như đã phá vỡ ra khỏi phạm vi rằng nó đã được giới hạn để cho tháng. Ngoại hối cũng đã bắt đầu hãy lưu ý, sử dụng thậm chí còn không đáng kể kinh tế chỉ là một cơ sở cho Euro hỗ trợ. USD, ngược lại, có thể hiện rất ít dấu hiệu của cuộc sống, mặc dù cải thiện tiên lượng cho Mỹ tệ chính sách và một ổn định thương mại mất cân bằng. Dow Jones Tin tức báo cáo:

Các dự kiến rộng rãi dollar sụp đổ dự kiến sẽ ở phía sau của năm có thể cho chúng ta, như euro biểu tình đến hơn một năm hai tháng cao so với các đồng và tán tỉnh với cấp độ gần năm cao.

Có thể bạn quan tâm: