Anh có thể gây tổn hại cho nền kinh tế

Như các Anh xoay quanh một 14 năm cao chống lại USD, kinh tế đã bắt đầu đánh giá những tác động. Rõ ràng nhất quả là xuất khẩu ANH sẽ trở nên kém hấp dẫn, để mua, ở MỸ, đó là một trong của Anh, chính khẩu thị trường. Dọc theo đường cùng, người Anh có thể bắt đầu lấy một số tiêu thụ của họ và đô la đầu tư vào CHÚNG ta phải tận dụng lợi thế của tương đối thấp hơn giá trong CHÚNG ta. Nhiều nhà phân tích dự đoán đó đột ngột này dòng chảy của Anh vốn vào CHÚNG tôi sẽ ngăn chặn sự suy tàn của USD với Bảng anh. Các ca nhà đầu tư đã bắt đầu khóa trong tỷ giá hiện hành, để chống lại một sự đảo ngược. Các Tài chính báo cáo hàng Ngày:

"Về phía trước, hợp đồng là một cách tuyệt vời cho người tìm cách để di chuyển đến CHÚNG ta phải tận dụng lợi thế của các kiện thuận lợi trao đổi tỷ lệ." Trong bản chất một về phía trước hợp đồng' có nghĩa là bạn có thể mua đồng tiền ở và trả tiền cho nó sau này.

Có thể bạn quan tâm: