Canada Đô-la có thể là giá quá cao

Trong tháng qua, đồng Đô la Canada đã tăng vọt lên không thể tin được heights, đạt 28 năm cao so với hàng xóm của mình đến phía Nam, USD. Hầu hết các nhà kinh tế học, tuy nhiên, hãy tin những đồng Đô la Canada là giá quá cao. Trong một cuộc Họp Báo, Tổng thống của Canada Ngân hàng Trung ương của khẳng định Đô la Canada, gần đây của chạy chủ yếu là một sản phẩm của đoán và không phản ánh kinh tế cơ bản. Hơn nữa, nhiều nhà phân tích mong đợi đồng tiền để rút lui 5 đến 10% so với USD trong những tháng tới. Reuters báo cáo:

"Mặc dù (đô la MỸ so với Canada) đã đạt mới 28 năm thấp 91.12 MỸ xu, các kỹ thuật hàng ngày nghiên cứu đã được kéo dài xuống bán quá cực đoan."

Có thể bạn quan tâm: