Thị trường tiền tệ mặt bán-tắt

Nổi lên thị trường đã ở tình trạng tốt năm nay, do một sự kết hợp của nhà đầu tư đã tăng sự thèm ăn cho rủi ro và mạnh mẽ nguyên tắc cơ bản. Nhiều quốc gia cũng đã chứng kiến một nhanh chóng đánh giá cao trong đồng tiền của họ, như người nước ngoài mải mê nghiên cứu tiền vào trực tiếp và danh mục đầu tư. Như giá đã tăng trong thế giới phát triển, tuy nhiên, rất nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu đánh giá kinh tế của các khoản đầu tư. Trong thực tế, những rủi ro-trở lại hồ sơ đang thay đổi đến mức mà nó có thể chứng minh hiệu quả hơn để đầu tư tiền ở mức cao, nhưng an toàn hơn Mỹ và châu Âu nợ chứng khoán. Các Tài chính Lần báo cáo:

"Các trường chỉ là giá trong một 36% cơ hội của một gia tăng tỷ lệ trong tháng chín... vì vậy có phòng cho dollar ngược, đó sẽ bóp thị trường mới."

Có thể bạn quan tâm: