Trực tuyến Giao dịch Tiền phát nổ ở phổ biến

Như nợ toàn cầu và thị trường vốn đã ngừng lại, rất nhiều tổ chức và cá nhà đầu tư đã quay lại để giao dịch tiền. Trong thực tế, ngoại giao dịch thông thường vượt quá 50 Tỷ usd mỗi ngày trong số lẻ các nhà đầu tư. Tại tốc độ mà nó đã phát triển nó, nó sẽ không được lâu trước khi ngoại hối khối lượng vượt quá thu trên sàn Chứng Khoán New York, mà trung bình chỉ hơn 60 Tỷ usd mỗi ngày. Ngoài ra, ngân hàng đầu tư đã xác định bán loại tiền tệ thương mại như một chính của gia tăng doanh thu. Nhà đầu tư bán lẻ đã được rút ra bởi những yếu tố như hoa hồng thấp và khả năng tận dụng. CNN báo cáo:

"Nếu các bạn nhìn vào bán lẻ nền tảng kinh doanh, đáng kinh doanh khối lượng đang được đưa qua. Đó là một thị trường mới, và một khách hàng mới. Tôi nghĩ rằng họ đang có tác động đến khối lượng," nói Roger Hawes, toàn cầu của chỗ giao dịch tại Ngân hàng Hoàng gia Scotland.

Có thể bạn quan tâm: