Ăn Ý Kiến Trừng Phạt Dollar

Một bài phát biểu của Ben Hơn, chủ tịch của CHÚNG tôi Hàng dự Trữ liên Bang đã gửi đồng Đô la xoắn ốc xuống thấp hơn so với tất cả các loại tiền tệ. Điều này có lẽ là đáng ngạc nhiên, cho rằng Hơn sử dụng các bài phát biểu để cảnh báo rằng cao hơn mong đợi lạm phát, có thể lái cho Ăn để tăng giá, đó chính xác là những gì Dollar bò muốn nghe. Nhược điểm của các bài phát biểu, được phản ánh trong các thị trường phản ứng, đó là nguyên nhân chính của lạm phát hiện giá dầu tăng, sẽ có thể lao vào CHÚNG tôi nền kinh tế vào lạm phát: chậm phát triển và cao lạm phát, một mục tiêu vị trí, nếu đã từng có một. Forbes báo cáo:

Gordy Staskow tại Thomson KHÔNG thị Trường nói: 'không Có Goldilocks kịch bản Hơn, những người nhìn thấy rủi ro từ lạm phát, và một nền kinh tế – tồi tệ nhất của cả hai thế giới.'

Có thể bạn quan tâm: