Người MỸ đa dạng hóa tập hợp lực

Trong mọi khả năng, vài năm, tiếp theo sẽ chứng kiến một thu hẹp của tỷ lệ lãi suất sự khác biệt giữa CHÚNG tôi và châu Âu. Theo đó, nhiều nhà phân tích dự đoán rủi ro nhà đầu tư để bắt đầu di chuyển của mình vốn từ CHÚNG tôi đến châu Âu, đó sẽ gây ra Euro để đánh giá cao. Các nhà lãnh đạo của Trung tâm, Ngân hàng đã bắt đầu làm cho riêng của họ chuẩn bị để đáp ứng xu hướng. Các Vương quốc anh đã công bố ý định để tăng phần của nó ngoại hối dự trữ, được tổ chức ở Euro-bằng tiền tài sản từ 2% cho 10%. Ả rập khác liên hợp quốc, bao gồm cả Lran và Syri, đang cân nhắc đề tương tự. Nếu các quốc gia cuối cùng để quyết định đa dạng hóa, nó có thể ăn trở lại vào ngoại hối trường tâm lý và đẩy nhanh sự dollar suy giảm. Dow Jones Tin tức báo cáo:

Hoa Kỳ quan chức đã nhiều lần cho biết rằng nếu chúng di chuyển trong số đô la, nó sẽ là vì trường lực chứ không phải vì chính trị. Di chuyển như vậy sẽ làm giảm rủi ro mà các ngân hàng trung ương sẽ phải chịu tổn thất nặng nề nên dollar làm suy yếu mạnh.

Có thể bạn quan tâm: