Chán làm tăng tỷ lệ lãi suất đến 4,75%

Như mong đợi, Mỹ Hàng dự Trữ liên Bang hôm nay ra liên bang chuẩn quỹ giá cho những thứ 15 lần liên tiếp, đến 4,75%. Trước khi thông báo, các USD đã có giao dịch xuống, như thương nhân chuẩn bị tinh thần cho những khả năng rằng đây sẽ là lần cuối tăng tỷ lệ cho một thời gian. Ben Hơn, chủ Tịch của các Ăn, sớm đỡ đi lo lắng của họ bằng cách gợi ý "một số một chính sách săn chắc có thể cần thiết." Thực ra, một số của diều hâu nhất các nhà phân tích dự đoán ngay bây giờ Fed sẽ tiếp tục tăng giá để 5.5% trong những tháng tới.

Có thể bạn quan tâm: