Làm thế nào để lợi Nhuận từ một Rơi Dollar

Đồng Đô-la đã bị trượt dần cho gần một năm, ... và Wall Street đã được đua nhau để giới thiệu một loạt các mới đầu tư sản phẩm để giúp các nhà đầu tư lợi nhuận cho phù hợp. Cho những ai không muốn giao dịch bằng tiền trực tiếp, trao Đổi Tiền (GIÁ ' s), có thể đại diện cho những lựa chọn tốt nhất. Điển hình tệ GIÁ bài hát một giỏ của tệ nhất có thể theo dõi được đặc trưng của phí thấp. Trong thực tế, trên $2.7 Tỷ đang đầu tư vào những NĂM đó, đã tăng lên từ hầu như không có gì trong 7 năm qua. Một lựa chọn khác là để mua đĩa Cd hoặc các thị trường tiền cụ bằng đồng tiền khác. Trực tuyến ngân hàng như Everbank cung cấp sản phẩm như vậy. Nhưng một lựa chọn khác là để mua cổ phần trong quỹ đó, mục đích để bắt chước những lợi nhuận được cung cấp bởi đầu tư trực tiếp ở nước ngoài thị trường tiền tệ, các công cụ. Cuối cùng, một người chỉ có thể mua cổ phần trong công ty nước ngoài hoặc ở Mỹ, công ty đa quốc gia có làm kinh doanh quan trọng ở nước ngoài.

Tìm hiểu Thêm: ý Kiến chia tiền kinh doanh

Có thể bạn quan tâm: