CHÚNG tôi vẫn tiếp tục để áp lực Trung hoa

Tại tuần này là Kinh tế thế Giới diễn Đàn đang được tổ chức tại Davos, Trung quốc đã dự đoán được tổ chức trung tâm. Không phải tất cả sự chú ý đã được tích cực, tuy nhiên, như CHÚNG ta đã sử dụng các diễn Đàn như là một cơ hội để lambaste Trung quốc, cho nó cứng đầu, đến một chỉ định giá lại tiền của mình. Kể từ lần cuối tháng bảy, Yuan đã đánh giá cao 2.5%, đó là ít hơn nhiều so với những gì Tây hoạch định chính sách, đã hy vọng. Trong khi CHÚNG ta cao cấp Kho bạc các quan chức công khai từ chối áp lực đến Trung quốc thông qua thuế và các thương mại trừng phạt, họ kiên quyết mà Trung hoa di chuyển về phía trước kế hoạch của mình để đánh giá cao Yuan, như nó hiện có các tài chính cơ sở hạ tầng để hỗ trợ một linh hoạt hơn tiền chế. Reuters báo cáo:

Nhà kinh tế tại một buổi trên nền kinh tế toàn cầu trong Davos, tuy nhiên, chỉ ra rằng người Mỹ và Trung quốc có một mối quan hệ cộng sinh và đó MỸ áp lực cho nhanh chóng đánh giá lại có thể bị thất lạc.

Có thể bạn quan tâm: