CHÚNG tôi tự động sản tiếp tục đến ngón tay trỏ

Một vài tuần trước, các Ngân hàng của Nhật bản phát hành số liệu chính thức định rằng, nó đã không can thiệp vào trường ngoại hối hơn 18 tháng. Nó đang mong đợi điều đó dữ liệu này sẽ gỡ tội cho Nhật bản từ những cáo buộc của người Mỹ tự động pha người khẳng định Bản là giả tạo giữ giá trị của các Yên. Chắc chắn rồi, đại diện từ những nhà sản xuất tự động đã được hỗ trợ từ của họ tuyên bố của hối can thiệp tranh cãi thay vào đó là các ngân hàng là mối đe dọa của can thiệp là tương đương với thực tế can thiệp. Nó cũng đã bắt đầu thay đổi một số sự chú ý của nó để Hàn quốc, nơi các Ngân hàng Trung ương thường xuyên can thiệp để giữ danh giá trị của chiến Thắng. Báo Quốc gia báo cáo:

Mặc dù mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế, trong năm năm qua của Nhật bản tệ đã được đánh giá thấp nhiều như 36 phần trăm chống lại đô-la. Điều này có nghĩa là một chiếc xe nhập từ Nhật bản đã có một công bằng trợ cấp chi phí lợi thế hơn MỸ xe.

Có thể bạn quan tâm: