Tỷ lệ lãi suất khoá ổn định Yuan

Trong vài năm qua, cái gọi là 'hot-tiền' đã đổ vào Trung quốc, như các nhà đầu tư tìm kiếm đến tận dụng một đánh giá lại của Yuan Trung quốc. Để ngăn chặn những dòng vốn từ nghiêm trọng, gây áp lực lên Yuan của Trung quốc, Trung tâm, Ngân hàng đã buộc phải quay lại và mua USD. Kể từ khi CHÚNG ta bắt đầu tăng lãi, tuy nhiên, dòng của nóng-tiền đã từ chối, như các chi phí cơ hội của chờ đợi một đánh giá lại, đã tăng lên. Như là một kết quả, đại diện từ Trung quốc là Trung tâm, Ngân hàng đã báo rằng quản lý de-trên thực tế Yuan peg đã trở nên dễ dàng hơn, nhiều để mất tinh thần của phương Tây nhà hoạch định chính sách. Thông cáo báo chí, báo cáo:

Hoa KỲ không từ tên Trung hoa một tệ thao túng trong một hàng năm hai lần xét của đối tác thương mại' tỷ giá chính sách phát hành vào Tháng mười một. 28. Tiếp theo báo cáo là do ngày 15.

Có thể bạn quan tâm: