Yên Thực Hiện Thương Mại Vây Hãm

Biến động cấp trên USD/USD hợp đồng vừa nhảy 25% mức cao nhất kể từ châu Á khủng hoảng tài chính của 1997-1998. Kết hợp với các yếu tố này cho thấy rằng các USD/USD mang thương, trong đó các nhà đầu tư mượn ở năng suất thấp Yên để đầu tư vào năng suất cao Úc Đô-la có thể đến một kết thúc. Chỉ số kinh tế hiện một nao núng Úc nền kinh tế, võng sự tự tin, và một hồ sơ thâm hụt thương mại. Trong khi đó, lạm phát đã kiểm duyệt, như vậy đó, nó là không có Ngân hàng Hoàng gia của Úc sẽ tăng giá thêm nữa và tăng quốc gia của tương đối hấp dẫn sản lượng. Mặc dù lãi suất khác biệt giữa Úc và Nhật bản vẫn còn khỏe mạnh 6.75% nhà đầu tư cho là điều này không đủ bù cho những nguy cơ ám chỉ bởi yếu kinh tế cơ bản. Thông cáo báo chí, báo cáo:

"Cho tới một hoặc hai quý Úc là nguyên tắc cơ bản sẽ có lẽ trông rất sũng. Tôi sẽ đề nghị đồng đô la Úc là đắt tiền. Đã có một sự thay đổi tuyệt vời lại ủng hộ của các yên," [nói một trong những nhà phân tích].

Có thể bạn quan tâm: