Yuan trung quốc: đánh Giá cao hay Lạm phát?

Dựa trên danh nghĩa trao đổi tỷ lệ, người Trung quốc Yuan đã đánh giá cao khiêm tốn 2% so với những đồng Đô la MỸ kể từ tháng chín (khi các Người là Ngân hàng của Trung quốc (quyền chọn) điều chỉnh đồng tiền cọc lần đầu tiên trong gần hai năm). Nếu bạn có lạm phát vào tài khoản, tuy nhiên, người Trung quốc Yuan đã tăng nhiều hơn nữa. Trong thực tế, nếu xu hướng vẫn tồn tại, người Trung quốc Yuan tỷ giá tranh cãi có thể tự giải quyết.


Yêu cầu từ cộng đồng quốc tế cho Trung quốc để đánh giá cao nó tệ bản lề trên hai liên quan lập luận. Đầu tiên là ở mức hiện tại, sự thấp giả tạo khoán đã cho phép Trung quốc đến xây dựng, một giao thương thặng dư. Thứ hai là Trung quốc giá dường như thấp hơn, họ nên được (khi trích dẫn trong khác tệ), và kinh tế nguyên tắc của Sức Mua Tương đương (THEO) cho thấy rằng cho sự khác biệt này phải được loại bỏ người Trung quốc Yuan phải tăng lên.

Khi nó quay ra, cả hai tuyên bố là nhiều vấn đề hơn, họ sẽ xuất hiện. Ví dụ, chính thức của Trung quốc thặng dư mậu dịch đã lớn và đang dần tăng. Cho năm 2010, nó sẽ có gần $200 Tỷ. Tuy nhiên, nó chỉ ra rằng phần lớn của thặng dư mà là bị bắt bởi nước ngoài, công ty tài trợ: "Họ 112.5-tỷ MỸ đô thặng dư tài khoản cho 66 phần trăm của Trung quốc tổng thặng dư hơn 11 tháng qua."

Ngoài ra, thống kê thương mại đang tính theo một cách mà những quốc gia tập hợp các sản phẩm hoàn thành được tín dụng cho các đầy đủ xuất giá trị sản phẩm đó. Bởi cụ thể nhìn vào Táo của phổ biến iPhone, các nhà nghiên cứu tính toán rằng các sản phẩm chính thức đóng góp số 2 Tỷ $cho việc CHÚNG tôi giao thương với Trung quốc thâm hụt. Khi các sắc thái của iPhone của cung cấp chuỗi được đưa vào tài khoản, con số đó đu đến một thặng dư của 48 triệu đô-la. Trong cả hai trường hợp, thực tế là những sản phẩm được sản xuất trong Trung hoa không làm giảm CHÚNG tôi GDP (mặc dù nó có thể làm tốn của CHÚNG tôi việc làm). Do đó, CHÚNG ta có thể không làm tổn thương khi nhiều từ yếu nhân dân TỆ đến mức mà một vận động hành lang nhấn mạnh.


Như lạm phát, tỷ giá chính thức là bây giờ 5.1% trên cơ sở hàng năm. Thậm chí nếu chúng ta chấp nhận điều này (và sống ở Trung quốc, tôi có thể nói với bạn rằng tỷ lệ thực tế là nhiều, nhiều hơn), điều đó có nghĩa là các giá trị của đồng tiền khác làm xói mòn ở mức nhanh hơn nhiều hơn là ngụ ý của tỷ giá chính thức. Đó là bởi vì một tệ chỉ là giá trị của nó, sức mua như giá cả và tiền lương ở Trung quốc gia tăng sức mua của những đồng Đô la MỸ (và các loại tiền tệ) rơi.

Chính phủ Trung quốc đang cố gắng để giải quyết các vấn đề ở dạng giá kiểm soát và bắt buộc làm tăng trong cung cấp, nhưng nó vẫn còn muốn kiềm chế lạm phát bằng cách sử dụng tiền tệ thông thường biện pháp chính sách. M2 cung tiền ở Trung quốc gia tăng ở một mức 20% một năm, phần lớn số đó là việc dành một sự bùng nổ trong tài sản cố định đầu tư. Trong khi ngân đã trả lời bằng cách tăng yêu cầu tỷ lệ dự trữ của ngân hàng Trung quốc, nó vẫn còn muốn tăng tỷ lệ lãi suất kẻo nó góp phần tiếp tục dòng của "hot" trên thêm áp lực lên nhân dân Tệ. Như là một kết quả sự đồng thuận giữa nhà kinh tế là lạm phát sẽ tiếp tục gia tăng không suy giảm: "Chúng tôi thấy một cơ hội mạnh mẽ của dưới áp lực giá tiếp tục xây dựng hơn trung hạn."


Trừ khi có hoàn cảnh thay đổi, sau đó, các lập luận cho một RMB đánh giá cao là hơi yếu. Dù sao, các nhà phân tích vẫn lạc quan: "bỏ lỡ cuộc khảo sát dựa trên trung bình ước tính của 20 các nhà phân tích dự đoán yuan để tăng 6.1 phần trăm để 6.28 phần trăm vào cuối năm 2011." Cho rằng Hồ cẩm Đào được lịch trình đến thăm CHÚNG tôi vào tháng giêng – và của Trung quốc hiếu tượng trưng cho chính sách cử chỉ – một dấu hiệu di chuyển của 1% hay như vậy trước, sau đó sẽ không có gì đáng ngạc nhiên. Như dự đoán 6% tăng lên năm tiếp theo, well, điều đó phụ thuộc về lạm phát.

Có thể bạn quan tâm: