Dollar Tiếp Tục Tiến Gần 5 Tuần Cao So Với Euro

Như các nhà đầu tư mong đợi một lãi suất của các Ăn vào cuối tháng này, CHÚNG ta đến gần để nhấn của nó năm tuần cao so với đồng euro ngày hôm nay. Bộ Lao động báo cáo rằng CHÚNG tôi hàng tháng, giá bán buôn đã 0.2% trong khi các Bộ thương Mại báo cáo rằng bán lẻ đã tăng 0,1% trong Có thể. Tất cả những điều này đã được trong dòng với dự báo, do đó đẩy dự đoán rằng sự Chán sẽ tăng tỷ lệ lãi suất sớm. Forbes báo cáo:

Lên trên sự thay đổi trong CHÚNG tôi quan tâm đến mức mong đợi đã giúp đỡ những đồng đô la, như đã nói chung biến động sinh ra bởi điều này làm tăng lên. Những gì đã được xấu cho thị trường chứng khoán và hàng đã được hưởng lợi trái phiếu và đồng đô la như họ không được coi là nguy hiểm tài sản.

Có thể bạn quan tâm: