USD tiếp tục từ chối

USD tiếp tục giảm chống lại tất cả các loại tiền tệ, giữa cao hơn giá hàng hóa và những phát hành của thất vọng kinh tế dữ liệu. Các nhà phân tích đã bắt đầu định kinh tế tác động của cơn Bão Katrina, với một số ước tính đứng đầu 100 Tỉ đô-la. Lấy khoản tiền bảo hiểm, một mình có thể vượt quá $25 Tỷ. Nếu năng lượng giá tiếp tục tăng tăng trưởng, có thể làm chậm hơn nữa. Các nhà đầu tư đã điều chỉnh để hai vọng của chậm phát triển và liên tục lãi suất bằng việc gửi các USD một gần 3 tháng, thấp với những Euro. Các nhà phân tích kỹ thuật đã lưu ý rằng đồng Euro của bất ngờ sự đánh giá cao đại diện cho một đột phá và có thể đốt cháy một thời gian dài của sự đánh giá cao. The Wall Street Tạp chí báo cáo:

Katrina hiệu ứng nặng trên đồng đô la bao gồm quan tâm rằng dự Trữ liên Bang không thể đẩy mạnh của nó đo mức-tăng tiếp cận trong những tháng tới.

Có thể bạn quan tâm: