Đầu tư chứng Khoán châu Âu làm suy Yếu Yên

Trong khi CHÚNG tôi đã có một ngày hôm qua châu Âu, cổ phiếu thực hiện cũng đủ để cám dỗ các nhà đầu tư đi từ yên. Mặc dù một đồng tiền ổn định, các yên, là một năng suất thấp đầu tư và các thương nhân đã sẵn sàng để thử sức mình tại một rủi ro doanh với cổ phiếu châu Âu. Không có từ nào trên thế này có thể ảnh hưởng đến Wall Street. Theo Forbes:

Này đã đẩy các yên xuống như các nhà đầu tư hãy bước trở lại để tham gia vào sự nguy hiểm thực hiện thương mại – nơi các nhà đầu tư bán năng suất thấp tệ như yên để mua lãi suất cao hơn những người khác. Không có dữ liệu MỸ do chiều nay, làm thế nào chứng khoán vé trên Phố Wall có khả năng để xác định xem các tầng trong rủi ro có thể được duy trì.

Có thể bạn quan tâm: