WTO khuyên Trung quốc đến giá lại

Tuần trước, Tổ chức thương Mại Thế (WTO) trở thành gần đây nhất ngoài các điệp khúc của những tiếng nói gọi cho đánh giá lại của nhân dân Tệ. Người nổi tiếng nhất ủng hộ của Yuan đánh giá lại, trong đó bao gồm Hoa Kỳ, liên Minh châu Âu và các Quốc tế, Quỹ tiền Tệ đã từng gọi người sửa chữa mất cân bằng toàn cầu là chính biện minh cho cải cách. Những đời sống của ngược lại, là khuyến khích đánh giá lại trên cơ sở đó, nó sẽ cho phép Trung quốc để tiến hành một sách độc lập tiền tệ và kiểm soát lạm phát. Các Tài chính Hiện báo cáo:

Nguyên, vào thứ tư rose nhất chống lại đô-la từ một đánh giá lại vào tháng bảy, theo suy đoán rằng áp lực từ Tổng thống MỸ George W Bụi và tăng cường đồng tiền châu Á sẽ lực Trung hoa để cho phép tăng nhanh hơn.

Có thể bạn quan tâm: