Việt Nam Thu Hút Sự Chú Ý Quốc Tế

Mặc dù một tăng nền kinh tế của Việt nam tệ, các Đồng, đã xoay sở để thoát khỏi sự chú ý của các thương nhân quốc tế và các nhà đầu tư. Năm ngoái, Việt nam đăng ký mạnh nhất tăng trưởng kinh tế ở Đông nam Á ở 7.7%, và dự để phát triển bởi hơn 8% trong năm nay. Tuy nhiên, do một sự mất giá duy trì chương trình của chính phủ để hỗ trợ Việt nam xuất vực Đông vẫn thấp. Ngoài ra, chính quyền không cho phép các nhà đầu cơ để mua tiền Việt trừ khi nó đang được sử dụng cho một mục đích, thường đầu tư. Như là một kết quả, thị trường tiền tệ, dẫn đang bắt đầu cất ở Việt nam, như các nhà đầu cơ tìm kiếm một phương tiện của chụp một số của sức mạnh kinh tế Việt nam đó là chắc chắn để nâng tiền của mình. Các Quốc tế Herald Tribune báo cáo:

Việt nam, năm này đã kết thúc một thập kỷ qua chính sách của "quản lý giảm giá" gây ra đông để làm suy yếu 30 phần trăm. Ngân hàng trung ương sẽ "giữ đồng ổn định, một cách dẻo vì vậy mà nó có thể giúp xuất khẩu của chúng tôi," một nhà phân tích.

Có thể bạn quan tâm: