Iran đã Hối dự Trữ?

Mỗi tháng có vẻ như để chứng kiến sự cảm ứng của một đất nước mới vào đền thờ của những người đang phát triển ngoại hối dự trữ. Các thành viên mới trong tháng hai là...Iran? Hầu hết các sự chú ý Iran nhận được là chính trị hơn là kinh tế, nhưng, với giá dầu gần đây đứng đầu $100 cho một thùng lần thứ hai, anh có thể đặt cược rằng Iran sẽ bắt đầu xuất hiện trên radar của nhiều hơn và nhiều hơn nữa các nhà phân tích. Iran trữ của nay tổng cộng $76 Tỷ, đó là không mấy ấn tượng trong chính nó, nhưng đại diện cho một 30% so với năm tăng. Của ý nghĩa hơn, có lẽ, đó là Iran là hàng đầu phí chống lại la bằng cách tích cực đa dạng hóa dự trữ của nó vào Euro. Nó vẫn còn để được nhìn thấy cho dù bất kỳ "không rogue" nước sẽ làm theo. Kinh tế Thời báo cáo:

Iran, thứ tư thế giới dầu lớn nhất
và xuất khẩu những thứ hai hạng người MỸ, đã được hưởng lợi từ hồ sơ giá dầu thô
đó có giúp nó để thời tiết trong các vấn đề kinh tế.

Có thể bạn quan tâm: