Á Hình Thức Ngoại Hối Hồ Bơi

Sau sáu tháng của mất giá tiền tệ, các quốc gia châu Á cuối cùng cũng bị thúc đẩy để hành động. Nhật bản, Trung quốc, và Nam Hàn quốc đã tham gia cùng với 10 ASEAN nền kinh tế để tạo thành một 120 Tỷ hồ bơi của dự trữ ngoại hối, mà đóng góp có thể chạm vào để bảo vệ đồng tiền của họ. Mục đích là để ngăn chặn chuyến bay vốn và tệ sự yếu đuối từ bộ cùng một loại khủng hoảng tài chính mà chỉ có 10 năm trước tàn phá châu Á. May mắn thay, khoảng thời gian này, 13 quốc gia có một kết hợp $3,6 Tỷ trong dự trữ có thể được triển khai ở ngoại hối và thị trường chứng khoán để khôi phục lại sự tự tin đầu tư. Trớ trêu thay, phần lớn những dự trữ thuộc về Trung hoa, và Nhật bản (ai cũng được tài trợ phần lớn của hối hồ bơi), cả hai mà đồng tiền vẫn còn mạnh mẽ, mặc dù cuộc khủng hoảng. Thông cáo báo chí, báo cáo:

Các quỹ là nhằm đảm bảo các ngân hàng trung ương có đủ để che chắn các đồng tiền từ cuộc tấn công đầu cơ như những người mà hêt dự trữ của Indonesia, Thái lan và Nam Hàn quốc trong 1997-1998 khủng hoảng tài chính.

Có thể bạn quan tâm: