Hỗn hợp vọng Yên

IMF gần đây đã phát hành một dự đoán nhiều báo cáo về kinh tế của Nhật khách hàng tiềm năng. Báo cáo này rất tích cực, dự báo phát triển của 1.8% so với 2,4% vào năm ngoái. Tại thời điểm này, lạm phát hiện được tiêu cực, có nghĩa là của Nhật bản Ngân hàng Trung ương là không có khả năng để nâng cao lãi suất sớm. Về mặt chính trị, Thủ Tướng Miệng không thành công trong nhiệm vụ của mình để hóa Nhật bản, mặc dù vẽ rộng quốc tế khen ngợi cho nỗ lực của mình. Như là một kết quả, phương Đông đã gọi cho một cuộc bầu cử để được tổ chức ở không xa tương lai. Ý nghĩa đối Yên Nhật bản đang mơ hồ. Trong khi tương lai kinh tế tươi sáng, chính trị của nó trong tương lai, là không chắc chắn. Thứ New Zealand báo cáo:

Một số giám đốc nói can thiệp có thể là một cuối cùng nếu yên rose đủ cao để đe dọa những nền kinh tế trong khi hầu hết những người khác nói nền kinh tế là trong hình dạng tốt hơn để xử lý một đồng tiền mạnh hơn, có thể làm cho nó khó khăn hơn cho một quốc gia xuất khẩu để cạnh tranh.

Có thể bạn quan tâm: