Indonesia để giảm thiểu tệ khủng hoảng

Hỗ trợ đang bùng nổ nền kinh tế nhất Đông nam Á tệ đã tăng trong những năm gần đây. Indonesia là tệ, các hợp đồng, rất tiếc đã không ở tình trạng vâng, giảm gần đây để 45 tháng thấp chống lại USD. Nguyên nhân là không khó chịu kinh tế, nhưng thay vì tăng giá dầu. Cho bất cứ lý do gì, Indonesia dành rất nhiều công sức và tiền giả tạo giảm chi phí của nhiên liệu, thường bởi đưa ra trợ cấp nhiên liệu để người tiêu dùng và các doanh nghiệp. Khi giá dầu tăng, vậy có Indonesia trợ cấp nhiên liệu, mà bây giờ tiêu thụ gần 1/3 của ngân sách. Điều này có tác dụng một sự căng thẳng của Indonesia cung tiền và tín dụng thị trường đến điểm mà nhà kinh tế hiện nay nghĩ Ngân hàng Trung ương cần phải tăng tỷ lệ lãi suất 100 điểm cơ (1 điểm phần trăm) để ngăn chặn một quy mô toàn tệ khủng hoảng. Các Tài chính Lần báo cáo:

Nên tệ slide tiếp tục và vẫn còn dưới Rp11,000-12,000 để những đồng đô la cho một quý, họ nói, nó sẽ dẫn đến mặc định của công ty và gây áp lực trên hệ thống ngân hàng.

Có thể bạn quan tâm: