Là CHÚNG ta Twin thâm Hụt bền vững?

Năm nay, đã có hai vấn đề về vị trí của tệ thương nhân có sử dụng 'phân tích cơ bản:' toàn cầu sự mất cân bằng, và tỷ lệ lãi suất khoá. Trong khi cuối cùng hai bài đã cố gắng mang lại cho rõ ràng với vai trò quan tâm giá rẻ trong trường ngoại hối, bài này sẽ khám phá những hiệu ứng của mở rộng toàn cầu sự mất cân bằng.

Các quy luật kinh tế có nghĩa là quốc gia trải qua một hiện tài khoản hoặc thâm hụt thương mại phải chứng kiến sự mất giá của nó tệ, để hạ giá của nó, và tài sản trong mắt của người tiêu dùng nước ngoài và các nhà đầu tư, tương ứng. Trong khi CHÚNG tôi twin thâm hụt đã tăng lên đến mức kỷ lục, tuy nhiên, USD đã đánh giá cao chống lại một rộng giỏ của đồng tiền. Lý do, như tôi đã báo cáo nhiều lần, được gắn liền với sự sẵn sàng của người nước ngoài để đầu tư vào việc CHÚNG tôi. Nhưng hiện tượng này là bền vững?

Một số nhà kinh tế đã cho rằng những thâm hụt là một quả tự nhiên của toàn cầu hóa và/hoặc toàn cầu tiết kiệm thừa; theo đó, họ tin rằng sự hiện giá trị của những USD là kinh tế phòng thủ. Các nhà kinh tế đã nuôi một hoài nghi hơn vọng, cho rằng người nước ngoài' hiện tại thiên hướng cho CHÚNG tôi tài sản cuối cùng sẽ yếu dần, tại thời điểm đó USD sẽ giảm mạnh. Rất tiếc, đây là một cuộc tranh luận rằng sẽ không sớm được giải quyết, và nó có thể là năm trước khi kết bền vững hay thiếu đó của hiện tại toàn có thể được đo bằng sự mất cân bằng.

Có thể bạn quan tâm: