Dữ Liệu nhà ở phao USD

Trong vài tuần qua, nhiều tiền thương nhân đã bắt đầu thay đổi sự chú ý của họ ủng hộ của các Euro, dựa trên những kỳ vọng rằng CHÚNG ta-EU lãi suất khác biệt sẽ sớm chật hẹp. Tất cả đã thay đổi ngày hôm qua, như dữ liệu kinh tế nhấn mạnh hỗ trợ cho tiền tệ thắt chặt. Đặc biệt là dữ liệu cho thấy một hồ sơ tháng mới cho nhà hàng cho những trường nhà, và ngay cả những nền kinh tế CHÚNG ta vẫn còn nổi. Như là một kết quả tệ thương và nhà kinh tế đang dự đoán rằng sự Ăn bây giờ sẽ tăng giá thêm ba lần, mà đại diện cho một sự thay đổi từ trước sự đồng thuận của hai lần. Nếu các Ăn đáp ứng những mong đợi, bạn có thể mong đợi USD để có thể tiếp tục vượt Euro ở gần hạn. Các Tài chính Lần báo cáo:

"CHÚNG ta sẽ được thắt chặt hơn thị trường nghĩ, và trong khi fed sẽ đi lang thang tuần này, chúng tôi không nghĩ là sẽ có một theo dõi đi lang thang cho đến tháng sáu."

Có thể bạn quan tâm: