ĐÔNG giới Thiệu Vi tài Khoản

Ngoại hối thị Trường Vốn (ĐÔNG) mới được công bố một nơi đặc biệt nhằm bán lẻ hối quan tâm đến việc kinh doanh nhỏ rất nhiều ngoại hối. Loại mới của khoản là thích hợp gọi là "ĐÔNG Micro," và có thể được tài trợ với ít nhất là $25. Nó sẽ có rất chặt chẽ - càng ít .015%- và tự động thi hành. Bằng cách riêng của mình nhập viện, ĐÔNG là chỉ có thể đề nghị như một sản phẩm cạnh tranh vì nó duy trì rất thấp hỗ trợ trên không và chi phí. Các sản phẩm nhanh chóng được tai tiếng, và 15.000 tài khoản đã được mở ra. Những người muốn ngâm chân của họ vào các hồ bơi của hối, mà không làm ướt của họ, toàn bộ cơ quan nên hãy lưu ý.

Có thể bạn quan tâm: